Een project met geschiedenis kiest
voor energie van de toekomst

Geothermie. Dat is de energiebron die Istoir verkoos voor de verwarming van de honderdjarige Koetshuizen. Deze bron is hernieuwbaar: er wordt geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen, maar van de onuitputtelijke warmte afkomstig uit de aardkorst. Voor elke woning wordt een aparte geothermische boring voorzien, tot een diepte die garant staat voor een comfortabele temperatuur in alle seizoenen.

Geothermie duurzame energie Koetshuizen

Sterk werk in alle stilte

De keuze voor geothermie is niet alleen ingegeven door oog voor milieu en prestaties. Ook het esthetische aspect speelt een rol. De installatie verbonden aan de warmtepomp heeft immers geen buitenunit of dakkap, zodat de authentieke look van de woningen gerespecteerd wordt.

De modulerende compressor van de pomp verzekert u van een maximaal rendement. Bovendien is uw rust gegarandeerd, want de pomp werkt fluisterstil. Warm water krijgt u via een interne boiler van 185 liter. Indien u wenst, kunt u daar nog eens 180 liter aan toevoegen via een externe boiler.

Wondelgem Koetshuizen

Behaaglijk warm in de winter, lekker koel in de zomer

Het geothermische systeem creëert in elk seizoen een aangename temperatuur. Zo is de warmtepomp bij wijze van spreken ook een koudepomp, die bij warm weer zorgt voor passieve koeling. Dat gebeurt via de vloer, met een minimaal energieverbruik.

Passieve koeling zorgt trouwens niet alleen voor een lagere temperatuur. Door hergebruik verhoogt het systeem ook het rendement van de verwarming en de productie van warm water. Uw energiebudget vaart dus dubbel wel bij geothermie.